Följ med på event!

Alumniföreningen anordnar ofta event så du kan träffa nya och gamla vänner från LTH. Kika här för att se vad vi gör just nu.

Följ med på event!

Inga events planerade just nu

Skriv till styrelsen om du har förslag på aktiviteter!

1078

1078 alumner är redan medlemmar.

Bli medlem du med!

Speak your mind!

Gör Alumniföreningen ett bra jobb?

Har du åsikter eller förslag på aktiviteter?

Vill du engagera dig och bestämma saker?

Menu:


Kalender:

Ingenting planerat just nu. Kontakta Styrelsen om du har idéer!

<-- Tillbaka

Athena Mentorskap

Skickat: 2017-06-28

Hello!

For english, read below!

Hej!

Jag heter Sanna Nordberg och är mentorskapsansvarig i projektgruppen Athena på TLTH. Vi arbetar för att skapa ett kvinnligt nätverk, både bland studenter på LTH samt med personer ute i arbetslivet. För att åstadkomma detta anordnar vi event, föreläsningar och sammankomster för studenterna på Lunds Tekniska Högskola.

För att kunna skapa ett nätverk även ut till arbetslivet startade vi i våras vår första omgång av vårt mentorskapsprogram. Vi hade då 12 adepter och 12 mentorer. Till hösten är vi redo att starta igång igen och vi söker nu fler mentorer att stötta och hjälpa våra adepter!

Vill du bli mentor? Är detta något som du är intresserad av? Vi söker främst kvinnor och män som arbetar för jämställdhet och som vill leda våra adepter till det bästa de kan bli! 

För mer information om vårt mentorskapsprogram och projektgruppen Athena eller  om du är intresserad av att delta/anmäla intresse, kan du höra av dig till oss på Athena på:

athena@tlth.se

 

Med vänliga hälsningar

Sanna Nordberg

Mentorskapsansvarig i Athena

 

-----------------------------------------------

Hello!

My name is Sanna Nordberg and I’m head of the mentoring program that’s held by the project group of Athena, at TLTH. We are working to create a women's network, both among students at LTH and with people that’s already working. To achieve this, we organize events, lectures and gatherings for the students at Teknologkåren.

We want the students to be able to make connections out to the worklife as soon as possible. To help with this, we started our first round of a mentorship program in February 2017 that’s just about to end. This round we had 12 mentees and 12 mentors, but now we’re ready to expand!

This fall we will start our second round and we’re looking for more mentors to support and help our mentees.

Do you want to become a mentor? Is this something that you're interested in? We are mainly looking for women and men who work for equality and who want to lead our mentees to the best they can be!

For more information about our mentorship program and about the project group of Athena or to submit your interest in the mentorship program, you can get in touch with us at:

athena@tlth.se 

Sincerely,
Sanna Nordberg
Head of the mentorship program of Athena


Du får det här brevet eftersom du är medlem i Alumniföreningen vid TLTH eller Alumn från Lunds Tekniska Högskola. Om detta är fel, kan du ändra din adress på vår hemsida. Har du kommentarer, idéer eller synpunkter är du hjärtligt välkommen att kontakta styrelsen och säga vad du tycker! :-)

Sektionernas alumnisidor
F-sektionens alumnisida E-sektionens alumnisida M-sektionens alumnisida V-sektionens alumnisida A-sektionens alumnisida K-sektionens alumnisida D-sektionens alumnisida DOKT-sektionens alumnisida ING-sektionens alumnisida W-sektionens alumnisida I-sektionens alumnisida