Följ med på event!

Alumniföreningen anordnar ofta event så du kan träffa nya och gamla vänner från LTH. Kika här för att se vad vi gör just nu.

Följ med på event!

Inga events planerade just nu

Skriv till styrelsen om du har förslag på aktiviteter!

1078

1078 alumner är redan medlemmar.

Bli medlem du med!

Speak your mind!

Gör Alumniföreningen ett bra jobb?

Har du åsikter eller förslag på aktiviteter?

Vill du engagera dig och bestämma saker?

Menu:


Kalender:

Ingenting planerat just nu. Kontakta Styrelsen om du har idéer!

<-- Tillbaka

Påminnelse: Medlemskapsavi för 2017

Skickat: 2017-05-24

Hej Alumn!

Här kommer en påminnelse om att betala in medlemsavgiften för i Alumniföreningen vid TLTH och hoppas att du vill fortsätta vara medlem. Tiden är inne att betala medlemsavgiften för 2017. Medlemsavgiften är som tidigare 100 kr och betalas till föreningens BG-konto (se nedan).

Som medlem i föreningen erbjuds du ett dussintal aktiviteter varje år samt garanteras purfärsk information om vad som pågår på ditt tidigare lärosäte. Under våren arrangerar föreningen bland annat Homecoming Day och After Works. Som medlem i föreningen får du även möjligheten att knyta kontakt med nuvarande studenter på LTH. (Läs mer på Facebook.)

Betalningsinformation:

Belopp:100 kr
Bankgironummer:509-3372 (Alumniföreningen vid TLTH)
OCR / meddelande:$%ocrNumber%
Betalningsdatum:Senast 2017-05-31

Om du har betalat nyligen och upplever att du får det här mailet felaktigt så får du gärna svara på mailet, så löser vi detta.


Vi vill också gärna be dig att kontrollera dina adressuppgifter så vi har rätt kontaktinformation till dig. Dina nuvarande uppgifter är:

Namn:Alumn
Personnummer:$%ssn%
Emailadress:$%email%
Mobiltelefon:$%phone%
Postadress:$%address% $%careof%
$%zipcode% $%postalArea% $%country%
Program:$%studyProgram%
Sektion:$%section%
Startår - slutår:$%startYear% - $%endYear%

Stämmer inte detta? Uppdatera informationen här! Ser allting korrekt ut behöver du inte göra någonting.

Är du inte intresserad av att vara medlem i Alumniföreningen vid TLTH längre så ber vi dig att svara på detta mail och berätta kort varför du inte längre vill vara det, så ordnar vi det.


Du har fått det här brevet eftersom du är medlem i Alumniföreningen vid TLTH. Om du inte vill fortsätta vara medlem, behöver du inte göra någonting – det är frivilligt att betala. Du kommer emellertid att få en medlemsavi även i pappersform, såvida du inte kontaktar styrelsen och informerar oss att du inte längre vill vara medlem. Alumniföreningen är till för att hjälpa nuvarande teknologer hålla kontakten med ingenjörer från LTH, och för att hjälpa ingenjörer att få det yrkesliv och sociala liv de är intresserade av. Alla som har studerat på LTH är välkomna som medlemmar i Alumniföreningen. Examen krävs inte.
Sektionernas alumnisidor
F-sektionens alumnisida E-sektionens alumnisida M-sektionens alumnisida V-sektionens alumnisida A-sektionens alumnisida K-sektionens alumnisida D-sektionens alumnisida DOKT-sektionens alumnisida ING-sektionens alumnisida W-sektionens alumnisida I-sektionens alumnisida